Spring videre til hovedindholdet
Alle samlingerFlexyPlanTidsregistrering
Sådan fungerer daglig hvileperiode - 11 timers regel i FlexyPlan
Sådan fungerer daglig hvileperiode - 11 timers regel i FlexyPlan
Opdateret over en uge siden

FlexyPlan understøtter advarsel, hvis en medarbejders vagtplan ikke overholder kravet om Daglig hvileperiode.

Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer indenfor hver periode på 24 timer.

Info:

OBS! FlexyPlan overholder regler for tidsregistrering i EU. I Danmark kan der dog være yderligere regler, som du selv skal være opmærksom på. Det kan f.eks. være børn og unge under 18 år.
Du kan læse mere om reglen her: Børn og unge under 18 år

FlexyPlan vil advare med en gul overskrift og et udråbstegn.

Min vagt overholder 11 timers reglen - men er gul?

I nogle tilfælde kan det være svært at se om en vagt reelt overholder 11 timers reglen, men det kræver altså en sammenhængende pause på 11 timer i hver periode af 24 timer, dvs. en medarbejder kan aldrig arbejde mere end 13 timer i en 24 timers periode, og kan heller ikke have vagter i en periode på over 13 timer hvis ikke der ligger en 11 timers pause i mellem vagterne.

Eksempel

Et eksempel kunne være en medarbejder med en vagt fra 09:00 - 12:00 og efterfølgende fra 15:00 - 23:00, en sådan vagtplan vil ikke overholde 11 timers reglen da medarbejderens 11 timers pause (for vagten der startede klokken 09:00) skal starte senest klokken 22:00.

Der skal altså 24 timer fra en vagts start og 24 timer før en vagts slut være en sammenhængende pause på 11 timer.

Illustration
Illustrationen viser med gult hvor den seneste og tidligste pauseperiode skal ligge for at overholde 11 timers reglen.
Den røde markering indikerer overlappet, som er årsagen til, at vagterne ikke overholder 11 timers reglen.

Besvarede dette dit spørgsmål?